15:07 18/06/2018 | Liên hệ QC: 0911.48.6868

Home > NTM Nổi tiếng > NTM David Minh Hiếu

NTM David Minh Hiếu

Nhà tạo mẫu David Minh Hiếu.
Trưởng Khoa Thời Trang – Trường trung cấp nghề Asean.

 [inpost_nivo slide_width=”400″ slide_height=”300″ thumb_width=”75″ thumb_height=”75″ post_id=”983″ skin=”light” transition_effect=”random” transition_speed=”600″ autoslide=”5000″ control_nav=”1″ control_nav_thumbs=”0″ direction_nav=”1″ direction_nav_hide=”0″ controlNavThumbs=”0″ random_start=”0″ pause_on_hover=”1″ show_description=”1″ box_rows=”4″ box_cols=”8″ slices=”15″ start_slide=”0″ id=”” random=”0″ group=”0″ show_in_popup=”0″ album_cover=”” album_cover_width=”200″ album_cover_height=”200″ popup_width=”800″ popup_max_height=”600″ popup_title=”Gallery” type=”nivo” sc_id=”sc1407993148274″]